BLOG
Symptomer på PTSD

Symptomer på PTSD

Diagnosen PTSD beskriver en sygelig stressbelastning, som er udløst af en traumatisk hændelse. Symptomerne er oftest knyttet meget tæt til hændelsen, og de kan variere meget fra person til person. Nogle PTSD-ramte får kompleks PTSD, hvor du desuden plages af andre symptomer.

Posttraumatisk stressforstyrrelse er en alvorlig tilstand, som ofte er langvarig. For at blive diagnostiseret med PTSD skal du have været udsat for en katastrofelignende situation, som har belastet dig voldsomt psykisk. Du får altså normalt ikke PTSD af stress på dit arbejde eller af en skilsmisse. Se mere i videoen her.

 

 

Stress ved krig og flugt

De typiske tilfælde af PTSD findes hos soldater, som har været udsat for meget voldsomme episoder, når de har været udsendt i krigshærgede områder.

Andre hyppige tilfælde er flygtninge, som får PTSD-symptomer på grund af det enorme psykiske pres, de har været udsat for. Ganske ofte kombineret med den ene livsfarlige situation efter den anden, hvor de måske har mistet både venner, familie, hjem, værdier og førlighed.

 

 

Hvad er PTSD-symptomer

Symptomerne er ofte tæt knyttet til én eller flere traumatiske oplevelser.

Måske genoplever du den traumatiske situation på en måde, så det føles, som om det sker igen her og nu. Eller måske sanser du ting, som knytter sig til hændelsen, uden at disse sansninger har nogen fysisk årsag. Det kan være, du generes af lugt, smag, syns- og hørehallucinationer, smerte eller følelser.

Genoplevelsen kan komme enten i drømme eller i egentlige flash backs. I mange tilfælde kan et flash back udløses af en ufarlig hændelse, som minder om den oprindelige traumatiske hændelse. Hvis din traumatiske oplevelse f.eks. er en voldtægt, kan det være, at du får genoplevelser, når du ser tøj, som minder om voldtægtsforbryderens.

Du vil også ofte opleve symptomer som søvnløshed, ængstelighed og angst, særlig agtpågivenhed og manglende lyst til livet.

Omkring halvdelen af alle PTSD-ramte får også depression.

Men du kan ikke selv diagnostisere dig. Du skal igennem en egentlig PTSD-test hos en relevant fagperson.

 

 

Hvordan behandles PTSD?

PTSD-behandlingen kan have mange led.

Måske har du symptomer, som kræver medicinsk behandling med f.eks. antidepressive medikamenter eller angstdæmpende medicin som f.eks. benzodiazepiner. Det er dog sikkert, at du har gavn af den medicinske behandling.

Adfærdsterapi fungerer på den måde, at du kontrolleret og gradvist bliver udsat for ting, som normalt udløser angst eller andre symptomer. På den måde lærer du hensigtsmæssige måder at forholde dig til din PTSD på.

Samtaleterapi foregår ved, at en fagperson over et længere forløb taler dig igennem oplevelsen dine tilknyttede symptomer. Du får muligvis en PTSD-test flere gange undervejs i forløbet, så fagpersonen kan aflæse din udvikling.

Langt de fleste med PTSD eller kompleks PTSD har brug for en kombination af flere af disse PTSD-behandlinger. Men så er der også god mulighed for, at du får en mindre begrænsning i din livsførelse end ellers.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *