Tips
Opnå personlig udvikling med disse teorier

Opnå personlig udvikling med disse teorier

Nogle gange har man brug for at se ind ad for at kunne erkende og erfare, hvorfor og hvordan man i nogle tilfælde, kan komme til at spænde ben for egen personlig udvikling. Vi mennesker har brug for at udvikle os igennem livet, hen ad vejen begår vi fejl, og selvom vi oftest lærer af vores fejl, så har vi nogle gange brug for at vide, hvorfor vi gør, som vi gør.  

Bliver klogere på dig selv og dine behov 

Vi mennesker er styret af vores behov. Først og fremmest er vi styret af vores fysiske behov, som vi er nødt til at opfyldt for at kunne leve. Basale behov såsom mad, vand, søvn og sex er nødvendige for vores overlevelse, og derfor er dette også det første behov vi som mennesker forsøger at få opfyldt. 

Men vi mennesker har ikke kun fysiske behov, vi har også behov for sikkerhed, kærlighed, påskønnelse og selvrealisering. Det er bl.a. gennem opfyldelsen af disse behov, at vi udvikler os som mennesker. Som børn får vi behovet for sikkerhed opfyldt af vores forældre, hvis fornemmeste er at beskytte og elske os. Senere hen i livet bliver det vores egen opgave at sørge for vores sikkerhed, og vores søgen efter kærlighed er noget rigtig mange mennesker brug lang tid på.  

Vi mennesker er oftest afhængige af andre mennesker for at få vores behov for kærlig og selvrealisering opfyldt. Dette er vores søgen efter at få disse opfyldt, som nogle gange kan forklare, hvorfor vi gør som vi gør.  

En stor del af vores ageren og interaktion med andre mennesker kan forklares ud fra vores behov. Med Mashlows behovspyramide kan man få en bedre forståelse af, hvorfor vi mennesker agerer som vi gør, og hvordan vi i søgen efter personlig udvikling kan benytte os af behovspyramiden til at forklare egne tankemønstre og overvejelser.  

Mashlows behovspyramide er særlig godt at bruge til arbejde og studie. Hvis man bruger Mashlows model i arbejdsmæssigt henfører, så bør man også overveje at se nærmere på Minerva Modellen, som bl.a. kan forklare hvorfor vi mennesker, forbruger som vi gør. Minerva Modellen er en livsstilsanalyse, som er særligt anvendelig for virksomheder, som gerne vil udvikle en effektiv og hensigtsmæssig markedsføringsstrategi. Minerva modellen kan bruges til at få et indblik i den danske befolknings levemåde og livsstil. Hvordan vi lever og hvilken livsstil, vi udøver, siger i høj grad noget om, hvem vi er som mennesker. Ovenstående teorier kan altså benyttes til at blive klogere på egen personlig udvikling, eller på andres menneskers ageren og gøren.  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *