BLOG
Hvem var jeg i mit tidligere liv?

Hvem var jeg i mit tidligere liv?

Har du sommetider svært ved at forstå din egen reaktion på noget i dit liv? Så kan det være et handlemønster, der stammer fra et tidligere liv. Regression betyder, at du via hypnose kommer tilbage til et tidligere liv. Her kan du måske finde en forklaring på din reaktion. Du behøver ikke tro på tidligere liv for at få effekten af regressionsterapi, og det behøver heller ikke være formålet med din hypnose.

Besøg tidligere liv med hypnose, og få svar på det interessante spørgsmål: Hvem var jeg i mit tidligere liv? Uanset om du var en berømt person eller blot en almindelig borger, der ikke kan spores historisk, kan du som regel finde svar på dine spørgsmål om dit nuværende liv. Regressionsterapi kigger på tidligere liv, for at finde forklaringer på, hvem du er nu og dine reaktionsmønstre i dit nuværende liv.

Hvad betyder regression?

Regression betyder inden for hypnose at vende tilbage til et tidligere liv. Det kan være dit eget liv eller nogle af dine forfædres. Hvis du på et tidspunkt har stillet dig selv spørgsmålet: Hvem var jeg i mit tidligere liv? Så kan regression under hypnose give dig svaret, som du søger.

Læs artiklen regression til tidligere liv her eller book en samtale med en hypnotisør, der kan fortælle dig mere om, hvad det vil sige at besøge et tidligere liv under hypnose. Det er ikke altid planlagt, når du kommer tilbage i et tidligere liv. Men det kan opstå naturligt under en hypnose, hvor du søger svar på noget i dit nuværende liv.

Hvordan kommer du tilbage til et tidligere liv?

For at komme tilbage til et tidligere liv, skal du være under hypnose. Hypnose betyder, at din bevidsthed slapper så meget af, at hypnotisøren kan komme i kontakt med din underbevidsthed. Du er mentalt altid helt til stede under hypnose, og der foregår aldrig noget, som du ikke ønsker.

Hvis du under en hypnose – tilfældigt eller planlagt – oplever regression, kan du opleve det som følelser, visuelle billeder for dit indre blik eller som indtryk på andre sanser i form af lugt, temperatur, lyde etc. Du vil under en regression typisk opleve den del af et tidligere liv, som er relevant for de svar, som du søger.

Hvis du f.eks. søger svar på, hvorfor du reagerer med mistænksomhed overfor en ellers tro kæreste, vil du højst sandsynligt opleve et svigt eller at blive forrådt i et tidligere liv. På samme måde kan en lugt af kælder eller indelukkethed være forklaringen på klaustrofobi i dit nuværende liv. Regression giver som regel mening for dig selv, uanset hvordan du oplever det under hypnosen.

Hvem var du i et tidligere liv?

Hvis du bestiller tid til hypnose med henblik på at finde ud af, hvem du var i et tidligere liv, har du måske forhåbninger om at opdage, at du var en stor berømthed eller en særlig interessant person. Det er sjældent tilfældet, og der er ingen garanti for, at den person, som du har været, kan spores historisk tilbage.

Uanset hvad eller hvem du var, kan du altid bruge viden om et tidligere liv i dit nuværende liv. Enten som en forklaring på dele af din personlighed eller som svar på, hvorfor du reagerer på en bestemt måde i en bestemt situation.

Hvordan bruges regressionsterapi?

Regressionsterapi betyder at arbejde med og bruge viden fra et tidligere liv. Oplever du regression under hypnose, vil hypnotisøren som regel spørge så meget ind som muligt til oplevelsen, mens den står på. Disse spørgsmål kan hjælpe dig til at finde svar på et handlemønster i dit nuværende liv, eller hvorfor du har en uforklarlig frygt overfor noget bestemt.

Så vil du finde ud af, hvem du var engang, kan regressionsterapi være det, som giver dig svar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *